Vocalists

Igor Sirotkin

Tenor

Oleg Bardinov

Bas

Anatoly Bogomolov

Tenor

Dmitry Bondar

Tenor

Aleksandr Christiakov

Bariton

Dmitry Dolgopolov

Bas

Oleg Gudz

Tenor

Nikolay Guz

Tenor

Marcel Khayrov

Bass & Keyboard

Andrej Kolesnikov

Bass

Alexey Maslov

Tenor

Abdul Mukmanov

Tenor

Aleksey Novikov

Bariton

Valery Obouchov

Bass

Anatoly Petrenko

Tenor

Aleksandr Shlepkin

Tenor

Dmitry Shuvalov

Bariton

Sergey Suslenkov

Bariton

Wasilij Tschitschin

Tenor